سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

مركز تحقيقات راه، مسكن و شهر سازي برگزار مي كند:

نخستين رويداد فناورانه صنعت ساختمان و مسكن

دسته بندی: اخبار سازمان
نخستين رويداد فناورانه صنعت ساختمان ومسكن با حضور سازمانهاي تابعه وزارت راه وشهرسازي در سالن همايش پاكدامن مركز تحقيقات راه ،مسكن وشهرسازي برگزار مي گردد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي و عمومي نخستين رويداد فناوري صنعت ساختمان ومسكن با محوريت طرح جهش توليد مسكن،زنجيره تامين مسكن دانش بنيان،صنعتي سازي ، افزايش سرعت و كفيت ،صرفه جويي در مصرف انرژي وكاهش هزينه هاي ساخت مسكن در روز دوشنبه مورخ 14/ 6 / 1401 درسالن پاكدامن مركز تحقيقات راه ،مسكن وشهرسازي برگزار مي گردد. 

نظرات