سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی | COBI.GOV.IR

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي و عمومي:

مهمترين سرمايه هاي هر سازمان، منابع انساني آن است.

دسته بندی: اخبار سازمان
عضو هيات مديره ومعاون توسعه مديريت ومنابع سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي و عمومي رويكرد سال 1401 را بكارگيري تمام ظرفيتها در راستاي ارتقاء تامين الزامات نظام نامه توسعه فرهنگ سازماني مبتني بر ارزشهاي اسلامي وارتقاء سلامت اداري دانست.

به گزارش روابط عمومي سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي و عمومي ، آقاي نوراني  با اشاره به اين مطلب كه مستند سازي وگزارش اهم اقدامات وعملكرد در كنار شناسايي چالش ها ومشكلات وارائه راهكارهاي حل مشكل ابزاري است كه امكان بكارگيري تجربيات فردي و گروهي را براي توسعه سازمان فراهم مي سازد وبا بهره گيري  از تجارب گذشته موجود هزينه هاي تجربي آتي را تا حد زيادي كاهش  مي دهد،گفت: حتماً مي دانيد كه وضعيت رواني كارمندان تاثير مستقيم بر كارايي وكارآمدي آنها در محيط كار دارد ومسئوليت مديريت اين مهم بر عهده ماست ،ما مسئوليت داريم كه اوضاع روحي كارمندان را مديريت كنيم كه در نهايت روي بهره وري آنان تاثير مستقيم خواهد داشت. بنابراين خدمات رفاهي كاركنان يكي از راهكارهايي ميباشد كه به ميزان رضايتمندي همكاران كمك مي كند.

عضو هيات مديره ومعاون توسعه مديريت ومنابع انساني افزود ايجادمجموعه اي  از امورات رفاهي اعم از كمك هزينه رفاهي، ترميم اضافه كار،تقويت بيمه تكميلي وتوجه به سلامت همكاران با چكاپ پزشكي ادواري،پرداخت وام ضروري وتجهيز وتوسعه سالن ورزشي را در دستور كار داريم. لذا تيم مديريتي سازمان از مدير عامل محترم تا اعضاي هيات مديره ،معاونين ومديران كل سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي و عمومي ارتقاء سطح رفاه زندگي همكاران محترم  را همواره در سرلوحه اقدامات خود قرار داده است  وهمچنين مي توان با شناخت و برنامه ريزي دقيق وضع موجود ونيازها ازمنابع موجود به بهترين شكل براي رفع اين نيازها استفاده كرد وهمه اقدامات ما بايد با رعايت كرامت انساني وبرپايه اخلاق صورت پذيرد. واين مطلب بخشي از الزامات نظام نامه توسعه فرهنگ سازماني است كه انشاالله در رسيدن به آن توفيق داشته باشيم.

نظرات